top of page

בדיקת מזוזות והתקנת מזוזות

בדיקת תפילין

אנו נבדוק את התפילין בבדיקה ידנית מוקפדת בבית המלאכה שלנו אצל סופר סת"ם מקצועי ומוסמך.   השירות כולל סגירה הרמטית של התפילין

התקנת מזוזות לעסקים

אצלנו ניתן להשיג מגוון מזוזות ברמות הידור שונות ומבחר בתי מזוזוה יפים וקלאסיים בכל כמות. אנו נגיע לעסק להתקין את המזוזות 

בדיקת מזוזות לבית

אנו נבדוק את המזוזות בבדיקה ידנית מוקפדת בבית המלאכה שלנו אצל סופר סת"ם מקצועי ומוסמך

בדיקת מזוזות לעסקים

אנו נגיע לאסוף את המזוזות בעסק ונבדוק את המזוזות בבדיקה ידנית מוקפדת בבית המלאכה שלנו אצל סופר סת"ם מקצועי ומוסמך

Contact

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page